NIEUWSTE TECHNIEK UIT DE MEDISCHE WERELD

Vanaf €79,-, in kuurverband vanaf €69,-

De allernieuwste techniek uit de medische wereld geeft een constante gestabiliseerde koude aan tot in de diepste huidlagen. Door deze zuurstof pulsen wordt het bindweefsel direct versterkt, wetenschappelijk aangetoond. De huid wordt gladder, voller en sterker. Een zeer prettige behandeling met het gewenste resultaat van mesotherapie!

Wetenschappelijke introductie

De studies van cryotherapie hebben geleid tot de theorie van thermale shock die suggereert dat u alleen het verwachte therapeutische effect kunt bereiken wanneer de temperatuur heel snel omlaag wordt gebracht. Dankzij de techniek van gestabiliseerde koude, kan de temperatuur worden gecontroleerd met een enorme nauwkeurigheid. Toepassing van een thermale shock op de oppervlakte van de huid wordt onmiddellijk gevolgd door een overdracht van koude naar de dieperliggende lagen.

Dankzij het cryogeen (=koudmakend) aanbrengen wordt de zenuwgeleiding snel tegengegaan die van invloed is voor zenuwvezels en huidreceptoren die in groten getale aanwezig zijn op de huidoppervlakte. Door het toepassen van een Cryolift behandeling ontstaat een plaatselijke analgesie (verdoving) waardoor de extreme koude niet pijnlijk is. Dit maakt een diepere modelage mogelijk zonder de cliënt ongemak te bezorgen.

De koude veroorzaakt direct een vaatvernauwing in de microcirculatie van de huid. Door een fysiologische reactie zorgt het lichaam voor een directe vaatverwijding van de haarvaten om de hevige koeling van de huid te compenseren. Dit mechanisme brengt een snelle opeenvolging teweeg van vaatvernauwing en -verwijding, wat een pompeffect geeft. Dankzij dit pompeffect kunnen er actieve ingrediënten in de huid worden opgenomen.

Het fenomeen van dit pompeffect activeert de circulatie van de huid en verbetert zodoende de bloedtoevoer en dus de aanvoer van zuurstof naar de huidcellen. Een van zuurstof voorziene cel gebruikt zijn energiebronnen optimaal. Naast het feit dat de penetratie van actieve ingrediënten verbetert, versterkt deze behandeling dus de werking van deze ingrediënten op de huidcellen.